Home

Ook voor mij wordt het tijd een stapje terug te doen en te gaan genieten van mijn pensioen en gezin.

Dit heeft mij ertoe doen besluiten om per 1 januari 2019 Comtero over te dragen aan een nieuw team die onder de naam Comtebo vanaf heden verder zullen gaan.

Het voor u bekende Comtero team blijft werkzaam bij Comtebo en zal verder worden versterkt.
Zo wordt gegarandeerd dat de kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid die u van ons gewend bent ook in toekomst geleverd zal worden.

Op deze manier kan ik met vertrouwen Comtero overdragen, de komende tijd zal ik niet geheel uit het beeld verdwijnen daar ik Stephan en zijn team met raad en daad terzijde zal staan.

-Getekend Wim Robroek-